Certifikat for Keaweb.dk

keaweb.dk

Dette certifikat bekræfter deltagelsen for keaweb.dk på groenside.dk. Ved at deltage støtter keaweb.dk reduceringen af CO2 for deres online tilstedeværelse.

Jonathan Stoker
Verificeret
Jonathan Stoker · Groenside.dk · Underskrift

Stifter af Groenside.dk